array(1) {
 [0]=>
 object(stdClass)#61 (4) {
  ["image_bg"]=>
  string(36) "912118d3-1670-11e4-bb8f-60a44ce760c3"
  ["slidedelay"]=>
  string(0) ""
  ["images"]=>
  array(3) {
   [0]=>
   object(stdClass)#62 (7) {
    ["image"]=>
    string(36) "a4e1e1a3-2dc6-11e4-bb8f-60a44ce760c3"
    ["position"]=>
    array(5) {
     ["bottom"]=>
     string(0) ""
     ["left"]=>
     string(3) "680"
     ["right"]=>
     string(0) ""
     ["top"]=>
     string(3) "180"
     ["unit"]=>
     string(2) "px"
    }
    ["slidedirection"]=>
    string(5) "right"
    ["slideoutdirection"]=>
    string(5) "right"
    ["durationin"]=>
    string(0) ""
    ["durationout"]=>
    string(0) ""
    ["url"]=>
    string(0) ""
   }
   [1]=>
   object(stdClass)#63 (7) {
    ["image"]=>
    string(36) "a4e1e195-2dc6-11e4-bb8f-60a44ce760c3"
    ["position"]=>
    array(5) {
     ["bottom"]=>
     string(0) ""
     ["left"]=>
     string(3) "660"
     ["right"]=>
     string(0) ""
     ["top"]=>
     string(2) "80"
     ["unit"]=>
     string(2) "px"
    }
    ["slidedirection"]=>
    string(5) "right"
    ["slideoutdirection"]=>
    string(5) "right"
    ["durationin"]=>
    string(0) ""
    ["durationout"]=>
    string(0) ""
    ["url"]=>
    string(0) ""
   }
   [2]=>
   object(stdClass)#64 (7) {
    ["image"]=>
    string(36) "a4e1e1b1-2dc6-11e4-bb8f-60a44ce760c3"
    ["position"]=>
    array(5) {
     ["bottom"]=>
     string(0) ""
     ["left"]=>
     string(3) "-50"
     ["right"]=>
     string(0) ""
     ["top"]=>
     string(3) "300"
     ["unit"]=>
     string(2) "px"
    }
    ["slidedirection"]=>
    string(6) "bottom"
    ["slideoutdirection"]=>
    string(4) "left"
    ["durationin"]=>
    string(0) ""
    ["durationout"]=>
    string(0) ""
    ["url"]=>
    string(0) ""
   }
  }
  ["texts"]=>
  array(0) {
  }
 }
}

加油泵

快速加油

坚固耐用的建筑机械用免维护柴油泵,可在零下20℃的的工作温度非常可靠地运转。Dürr Techni加油泵的电压规格有12 V DC和24 V DC,并且还可以抽水。

优势

 1. 12 V和24 V直流电机
 2. 免维护
 3. 自吸式安装简便
 4. 也可用于抽水